KLP

KLP

Etablering av nye kontorlokaler

Riving av eksisterende kontorlokaler og etablering av nye kontorlokaler komplett bygningsmessig og teknisk.

Areal: 550m2

KLP

KLP

Etablering av nye kontorlokaler

Riving av eksisterende kontorlokaler og etablering av nye kontorlokaler komplett bygningsmessig og teknisk.

Areal: 500m2

DEVICO

Devico

Etablering av mesanin med nye kontrorlokaler

Etablering av ny mesanin med kontorfasiliteter samt bru over til eksisterende lokaler. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise inkludert tekniske fag.

Areal: 160m2

GARDERMOENS GATE 7

Gardermoens gate 7

Rehabilitering verneverdige fasader

Rehabilitering av 220m2 verneverdig fasade inkl verneverdig vindusbytte.

Areal: 220m2

KLP

KLP

Rehabilitering fasade og kontorlokaler

Rehabilitering av 2500 m2 fasade inkludert bytte av ca 600 vinduer samt solavskjerming og automatikk. Rehabilitering av ca 3500 m2 innvendige kontorlokaler inkluder kantine og storkjøkken.

Areal: 3000m2

HINDREM HAGE

Hindrem Hage

Nybygg fritidsboliger

Utvikling og bygging av totalt 11 fritidsboliger på Hindrem Hage hyttefelt, Indre Fosen Kommune. Oppdraget har en løpende gjennomføring med takt iht. salgstakt.

Areal: 935m2

DALGÅRD SKOLE

Dalgård Skole

Tilbygg og ombygging

Oppdraget omfatter innvendig ombygging og utvidelse av 2 stk garderober på Dalgård Skole i Trondheim. Oppdaget utføres med skole i drift og Siero er Generalentreprenør med ansvar for alle utførende fag.

Areal: 70m2

BYBROEN VGS SKOLE

Bybroen VGS Skole

Ombygging

Oppdraget omfatter innvendig ombygging og renovering av arealer i 1 og 2 etg i Bybroen videregående skoles lokaler i Kjøpmannsgata 12. Tiltakene er i hovedsak knyttet til omdisponering av arealer som er i bruk i dag.

Bygningen er eldre murgård av tegl fra ca. 1870, verneklasse B – Høy antikvarisk verdi. Tiltaket ligger også innenfor Hensynssone 11.1 Midtbyhalvøya i Kommuneplanens arealdel


Areal: 220m2

PINSEKIRKEN HEIMDAL

Pinsekirken Heimdal

Tilbygg og ombygging

Prosjektet omfatter oppføring av tilbygg til eksisterende bygningsmasse i Kattemskogen 2, Heimdal, Trondheim kommune samt ombygging av eksisterende bygningsmasse. Arbeidene omfatter alle fag i tilknytning entreprisen. Tilbygget inneholder barnehage og cafe / samlingspunkt.

Areal: 250m2

Føniks

Ny pumpestasjon

Oppdragsgiver NHP, SPS og totalentreprenør Inrigo AS og TUE Siero AS gjennomførte sammen med øvrige rådgivere våren 2020 samspill og forprosjekt med underlag for nytt pumpehus for sjøvann beliggende i friområde. Pumpehuset skal forsyne Norsk Kyllings fabrikk med sjøvann for kjøling. Grunnet prosjektets beliggenhet, skal ikke stasjonen bare tjene sin tekniske funksjon, men også rollen som utsiktspunkt og oppholdssted for friluftsliv i området. 2/3 av konstruksjonen er under havoverflaten ved topp flo, og således planlagt bygd under vann med dykkere. Øvrig konstruksjon over havoverflate blir gitt et utrykk i harmoni med området samt tilgang til terrasse på tak for funksjon som utsiktspunkt.

Areal: 200m2

FØNIKS

SINTEF OCEAN

SINTEF Ocean

SINTEF Ocean skal flytte Maskinlaboratoriet (M-lab), Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) og snekkerverksted til Torgardsveien 12. M-lab og K-lab vil bli etablert som permanent løsning i Torgardsvegen 12, mens snekkerverksted blir etablert midlertidig frem til nye Ocean Spacesenter står klart på Tyholt. Prosjektet innebefatter både ombygging av eksiterende bygg og nybygg.

Ombygging av eksiterende bygg og nybygg.

Areal: 1000m2

HALLSET SKOLE

Hallset Skole

Eksisterende bygning skal rives. Det skal etableres en ny driftsgarasje (isolert) inkludert skoleboder (uisolert) på ca. samme plassering inkl utomhusarealer med lekeapparater og overflater. Arbeidene utføres med skole i drift.

Riving og bygging av ny driftsbygning samt utomhus på Skole i drift

Areal: 140m2